Visietraject ‘Een blik op de toekomst van de oefentherapie’

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VvOCM op 18 april jl. is het Visietraject Oefentherapie 2030 gepresenteerd. De maandelijkse sessies die plaatsvonden van juni 2022 t/m februari 2023 hebben geresulteerd in het document Een blik op de toekomst van de oefentherapie.

Kort samengevat willen wij als oefentherapeuten ons in de toekomst richten op de zaken waar we goed in zijn, zoals meer focus op aanhoudende klachten, gericht op herstel én gedrag. Dit past heel mooi in wat NCP uitdraagt. Binnen de beroepsvereniging zal ons netwerk vallen onder het platform Psychosomatiek.