Samen in beweging naar beter

Weer grip krijgen op uw eigen leven

Pijn en Oncologie

Een aantal therapeuten van het Netwerk Chronische Pijn volgde aanvullende scholing op het gebied van oncologie. Zij zijn hiermee in staat om patiënten te begeleiden tijdens de behandeling van de ziekte kanker, na afloop van de behandeling of als genezing niet meer mogelijk is.

Cursus Oncologie en Pijn

Deze bestaat uit de onderdelen:

  • Wat is kanker?
  • De verschillende behandelmogelijkheden van kanker
  • Kanker en Pijn
  • Samenwerking in de keten/ richtlijnen
  • Belasting/ belastbaarheid bij kanker

Behandeling

Het Chronisch Pijn Protocol blijft de leidraad van de behandeling, waarbij extra aandacht uitgaat naar het oncologische aspect. De behandeling richt zich op het leren omgaan met de pijn en het ontwikkelen van handvatten hiervoor, zoals:

  • inzicht krijgen in de diverse factoren die pijn beïnvloeden
  • leren ontspannen, of
  • anders leren bewegen.

Samenwerking

In de keten wordt nauw samengewerkt met andere zorgverleners waaronder (oedeem- en oncologie-) fysiotherapeuten, oncologen, psychologen en huisartsen.