Samen in beweging naar beter

Weer grip krijgen op uw eigen leven

Samenwerkingspartners
 

logo crowdience

Een online platform dat de gewone burger een stem geeft in wetenschappelijk onderzoek.

Logo Fit for Work

Sterk voor werkbehoud bij een chronische aandoening.

logo HINQ

De digitale zorgnetwerk coöperatie zonder winstoogmerk.

logo Hogeschool van Amsterdam

De hogeschool ván, vóór en mét Amsterdam.

logo Ivido

Jouw weg naar vitaliteit en gezondheid. Ivido verbindt de cliënt en zorgverlener.

logo Pijnalliantie in Nederland

Wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties werken samen rond chronische pijn.

logo Pijnpatientennaar1stem

Samenwerkingsverband van verschillende patiëntenorganisaties rond chronische pijn.

logo Privacy by Design

De stichting ontwikkelt en ondersteunt privacy-vriendelijke software.

logo Radboud Innovation

Radboud Innovation stimuleert publiek-private samenwerking.

logo Real Health

Een pijnmanagementprogramma voor mensen
met chronische rugpijn.

Beroepsvereniging van Oefentherapeuten
Cesar en Mensendieck.