Samen in beweging naar beter

Weer grip krijgen op uw eigen leven

Protocol

Uitgangspunt in de behandeling van patiënten met chronische pijn is een protocol, ontwikkeld door een netwerk van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck. De oefentherapeuten die werken met het protocol zijn intensief geschoold in de behandeling en begeleiding van chronisch pijnpatiënten. Daarmee biedt het protocol kwalitatief hoogwaardige zorg.

De basis van het protocol bestaat uit:

  • Het biopsychosociale model
  • Het avoidance en endurance model
  • De methode oefentherapie Cesar|Mensendieck
  • Motivational Interviewing
  • Educatie aan de hand van pijnverklaringsmodellen
  • Graded Activity
  • Uitbreiding activiteitenniveau bij sensitisatie
  • ACT/ mindfulness

Het protocol wordt jaarlijks aangescherpt aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke en evidence based practice inzichten. De huidige inzichten laten diverse aangrijpingspunten zien voor het behandelen en tot rust brengen van het pijnsysteem.

Het uiteindelijke doel van de behandeling volgens het Chronisch Pijn Protocol is dat de patiënt weer grip krijgt op zijn eigen leven. Dat de pijn niet meer leidend is in het leven, maar een onderdeel ervan.

Hier vindt u een link naar de samenvatting van het protocol voor verwijzers: https://www.netwerkchronischepijn.nl/wp-content/uploads/2022/07/NCP_Protocol_2022_Samenvatting.pdf