Samen in beweging naar beter

Weer grip krijgen op uw eigen leven

De stichting

De Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn staat aan de basis van het Landelijk Netwerk Chronische Pijn, dat 20 regionale netwerken omvat. De Stichting beheert het landelijk netwerk met als doel kwalitatief hoogwaardige zorg aan patiënten te leveren. Zij verricht alle handelingen die hiertoe nodig zijn; zoals het onderhouden van de website, het jaarlijks updaten van het protocol en het coördineren van de regionale netwerken.

De stichting is 27 september 2012 opgericht.

Voorzitter: Nienke de Heus-Wiegersma
Secretaris: Rachid Mali
Penningmeester: Eveline de Jong

KVK nummer: 56144938

Contactadres: stichting@landelijknetwerkchronischepijn.nl