Samen in beweging naar beter

Weer grip krijgen op uw eigen leven
Promotiefilm NCP

Samen in beweging naar beter

Het Netwerk Chronische Pijn bestaat uit oefentherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met chronische pijn. Alle oefentherapeuten volgen een eenduidige behandelwijze, vastgelegd in het Chronisch Pijn Protocol. Zodat u kunt rekenen op een zorg die voor u op maat gesneden is. En die zich richt op het werken naar een betere kwaliteit van leven en bewegen.

Screenshot filmpje 1

Online pijnprogramma

Het netwerk chronische pijn maakt gebruik van het online platform van Ivido voor de behandeling van chronisch pijnpatiënten.

Binnen de module Chronische Pijn kunnen patiënten en oefentherapeuten samenwerken en informatie uitwisselen.