Samen in beweging naar beter

Weer grip krijgen op uw eigen leven

Onderdelen van het behandelplan

Bij elke patiënt kijkt de oefentherapeut in hoeverre de balans hersteld moet worden. Het samen met de patiënt opgestelde behandelplan vormt de basis voor het herstel van de balans en kan verschillende onderdelen bevatten, zoals:

Gedragsverandering

De pijnanalyse brengt de belangrijkste instandhoudende factoren naar voren die in de behandeling aandacht behoeven. Dit kan liggen op het gebied van

 • Copingstijl
 • Gedachten
 • (bewegings)Angst
 • Hypervigilantie
 • Disbalans tussen belasting en belastbaarheid.

Pijneducatie

Het inzicht en uitleg geven over chronische pijn gebeurt aan de hand van een pijnverklaringsmodel dat het beste aansluit bij de patiënt.

Lichaamsbewustwording

Het tijdig bewust worden en herkennen van lichaamssignalen met als doel een betere afstemming op het eigen lichaam. Ook de acceptatie van de pijn en de situatie is een essentieel aandachtspunt. Door acceptatie van de pijn ontstaat er ruimte voor verandering, voor de bereidheid om zich ondanks de pijn te richten op de wensen en behoeften, of het handelen zinvol aan te passen aan de lichaamssignalen.

Balans in bewegen

Gekeken wordt hoe het bewegen en het dagelijks functioneren verbeterd kunnen worden. Thema’s die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn:

 • Het verbeteren van het activiteitenniveau.
 • Het geven van houding- en bewegingsadviezen.
 • Een betere verhouding tussen rust en activiteit.

Pijnsysteem tot rust brengen

Wanneer het pijnsysteem tot rust komt, ontstaat er ruimte om te werken aan waardevolle doelen. Thema’s die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn:

 • Bewegen.
 • Afleiding.
 • Verandering van gedachten.
 • Pijneducatie.
 • Ontspanning.