Samen in beweging naar beter

Weer grip krijgen op uw eigen leven

Uitgangspunten van het protocol

De behandeling volgens het Chronisch Pijn Protocol richt zich erop dat:

 • Patiënten zelf invloed leren uitoefenen op hun pijn.
 • Patiënten een programma op maat volgen dat afgestemd is op de individuele behoeften.

De mogelijkheden en verlangens van de patiënt om verandering op gang te brengen en daarmee vorm te geven aan een waardevol leven, staan hierbij centraal.

De behandeling bestaat uit drie onderdelen:

 1. Pijnanalyse

  De beginfase van de behandeling bestaat uit de analyse.
  De oefentherapeut:

  • brengt samen met de patiënt de pijnklachten in kaart
  • onderzoekt de gedachten die de patiënt over de klacht heeft (illness believes) en over de gevolgde behandelingen tot nu toe
  • inventariseert de gevolgen van de klacht voor de dagelijkse activiteiten, gedachten, gevoelens en relaties met anderen.
 2. Waardevolle doelen

  De behandeling vraagt een actieve participatie van de patiënt, waarbij de patiënt zelf waardevolle en haalbare doelen formuleert. Dit stimuleert het zelfmanagement van de patiënt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van motivational interviewing en ACT.

 3. Herstellen van balans

  Bij elke patiënt kijkt de oefentherapeut in hoeverre de balans hersteld moet worden. Hier vanuit kan de patiënt werken aan waardevolle doelen en daarmee een waardevol leven. Het samen met de patiënt opgestelde behandelplan vormt de basis voor het herstel van de balans.

  >> Lees meer over de onderdelen van het behandelplan

De behandeling wordt afgerond als de patiënt:

 • De behandeldoelen in het oefentherapeutisch traject behaald heeft.
 • Kan instromen in het ‘poliklinische revalidatie traject voor de chronische pijnpatiënt’. **
 • De oefentherapeut of de patiënt de behandeling voortijdig beëindigt.