Samen in beweging naar beter

Weer grip krijgen op uw eigen leven

Samenwerking

Het Netwerk Chronische Pijn werkt samen met meerdere verwijzers:

  • Pijnpoli’s
  • Revalidatieartsen
  • Reumatologen
  • Anesthesiologen
  • Psychologen
  • Huisartsen
  • Orthopeden
  • Neurologen.

De oefentherapeuten zijn regionaal georganiseerd en onderhouden in hun eigen regio contacten met verwijzers. Dit maakt dat de lijnen kort zijn en de behandeling snel kan starten.

De samenwerking en eenduidige behandelwijze van het Netwerk Chronische Pijn is uniek binnen de eerstelijnszorg in Nederland.