Samen in beweging naar beter

Weer grip krijgen op uw eigen leven

Aansluiten bij NCP

  • Het NCP is alleen toegankelijk voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.
  • Aspirant-leden dienen lid te zijn van de VvOCM.
  • Aspirant-leden dienen verplichte de 4-daagse basiscursus te volgen. Deze wordt gemiddeld 1 x per jaar gegeven, afhankelijk van de belangstelling.

Deskundigheidsbevordering

  • Een lid dient 1 x per 2 jaar een bij- en nascholing te volgen in het kader van deskundigheidsbevordering.
  • Het Landelijk Symposium wordt niet als zodanig aangemerkt.

Interesse in toetreding tot het netwerk?

Stuur een mail naar stichting@landelijknetwerkchronischepijn.nl. Daarna wordt het verzoek tot toetreding voorgelegd aan het regionale netwerk.

Andere zorgprofessionals kunnen regionaal wel de samenwerking met het netwerk zoeken. Zie daarvoor de therapeutenzoeker of de lijst van netwerkcoördinatoren op de website.