Samen in beweging naar beter

Weer grip krijgen op uw eigen leven

Behandeling

Tijdens de behandeling brengen we samen met u in kaart wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hier anders mee om kunt gaan.

Behandeling op maat

Omdat iedere persoon chronische pijn en de gevolgen ervan anders beleeft, maken we een behandeling op maat. Ook de behandelduur wisselt per persoon. U leert vaardigheden aan die u helpen bij het omgaan met chronische pijn. Hierbij is uw oefentherapeut als het ware uw coach.

Behandeldoelen

De behandeling richt zich erop:

  • Dat u beter kunt functioneren.
  • Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken.
  • Dat u een betere kwaliteit van leven ervaart.
  • Dat u - en niet uw pijn - uiteindelijk weer uw leven bepaalt.

Resultaten

We zien soms dat door anders met de pijn om te gaan, pijnvermindering bereikt wordt. Na drie maanden worden de resultaten met u besproken, vindt overleg plaats met uw verwijzer en wordt de behandeling zo nodig aangepast.

>> Lees meer over de onderdelen van de behandeling