Samen in beweging naar beter

Weer grip krijgen op uw eigen leven

Professionals

Als professional in de zorg komt u in aanraking met patiënten die chronische pijnklachten ervaren. Deze pijnklachten hebben grote gevolgen voor het dagelijks functioneren van de patiënt. De noodzaak tot behandeling is dan ook hoog. In de eerste lijn kan de behandeling snel gestart worden.

Het Netwerk Chronische Pijn bestaat uit oefentherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met chronische pijn. Alle oefentherapeuten volgen een eenduidige behandelwijze, vastgelegd in het Chronisch Pijn Protocol. Dit protocol kwam in nauwe samenwerking met revalidatieartsen tot stand. Jaarlijks wordt het protocol op basis van de laatste wetenschappelijke en evidence based practice inzichten bijgesteld en aangescherpt.