NCP gaat over naar VvOCM

Onlangs hebben we onze leden laten weten dat het NCP per 1 januari 2024 over zal gaan naar de beroepsvereniging VvOCM. We zijn enorm trots op wat we in de afgelopen 12 jaar samen hebben kunnen neerzetten. We hebben de chronische pijn op de kaart gezet binnen de eerste lijn, de oefentherapeuten een duidelijke plaats gegeven binnen de eerste lijn en zijn inmiddels gerespecteerde gesprekspartners binnen de chronische pijn in Nederland. 

Met elkaar hebben we het motto Samen in beweging naar beter op een mooie manier vormgegeven. Een gedragsmatige aanpak bij chronische pijn wordt steeds meer algemeen gedachtengoed. De studenten die nu van de opleiding afkomen hebben kennis over de ontregeling van het zenuwstelsel bij aanhoudende klachten.

Aangezien we trouw willen blijven aan het motto Samen in beweging naar beter hebben we gekeken waar de mogelijkheden liggen voor de toekomst. Door de uitbreiding met de verschillende ‘takken’, functioneel neurologische stoornis, vermoeidheid en oncologie en pijn, groeit onze werkwijze steeds meer richting de psychosomatische oefentherapie. We hebben regelmatig de vraag gekregen of hier openingen liggen voor de toekomst.

Naast de inhoudelijke ontwikkeling, zien we ook organisatorische veranderingen. In het land ontstaan diverse paramedische platforms. De nadruk ligt niet meer op monodisciplinaire netwerken maar op multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. We merken dat de VvOCM hier een belangrijke rol in neemt. Daarom hebben we samen met de VvOCM gekeken waar er ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Door het NCP onder te brengen bij de VvOCM, als onderdeel van een breder platform Psychosomatiek, krijgt chronische pijnbehandeling binnen het paramedisch werkveld een stevigere basis.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid hoe de bij NCP aangesloten oefentherapeuten via een verkorte route psychosomatisch oefentherapeut kunnen worden. Dit geeft een positieve boost aan onze beroepsgroep, Netwerk Chronische Pijn therapeuten en de PSOT.

Het Netwerk Chronische Pijn gaat dan ook per 1-1-2024 binnen het platform Psychosomatiek van de VvOCM verder. In overleg met de VvOCM wordt de overstap en de verdere aanpak de komende maanden vorm gegeven.