Congres Complex Regionaal Pijn Syndroom

De Patiëntenvereniging CRPS bestaat 35 jaar. Met dit congres worden de nieuwe inzichten en ontwikkelingen bij diagnostiek en behandelingen van CRPS voor het voetlicht gebracht.

In de vroege 80-tiger jaren waren maar enkele artsen in Nederland bekend met CRPS. In de 90-tiger jaren kwamen de Nederlandse criteria die meer houvast gaven bij het stellen van de diagnose. Nu in 2023 zijn er ook nieuwe inzichten en ontwikkelingen die we graag voor het voetlicht brengen.

De nieuwe inzichten en ontwikkelingen bij diagnostiek en behandeling vragen individueel gerichte zorg op grond van de onderliggende mechanismen bij CRPS. Niet alleen medicamenteus en invasief, maar ook op het gebied van cognities, lichaamsfuncties, gevoelens
en stemming bij CRPS en ervaren van pijn. Eveneens komen inzichten in de heterogeniteit bij de
belevening van pijn, niet alleen tussen mannen en vrouwen, maar ook bij kwetsbare populaties
zoals laagopgeleiden en werklozen, aan de orde. Het leven met CRPS wordt in beeld gebracht.

Het congres vindt plaats op zaterdag 24 juni 2023 in het Erasmus MC Rotterdam.