Onderzoek studenten HvA & HU

De Hogescholen van Amsterdam en Utrecht zijn eind 2022 gestart met het project Optimaliseren van Oefentherapie in de leefomgeving: een onderzoek naar het optimaliseren van oefentherapie om het beweeggedrag in het dagelijks leven te verbeteren bij patiënten met chronische musculoskeletale pijnklachten. Het onderzoeksproject is vanuit de kennisagenda Verandering in beweeggedrag en onderzoek van de VvOCM opgepakt en sluit aan bij het VWS-rapport De Juiste Zorg op de Juiste Plek. ZonMw heeft voor de oefentherapeutisch onderzoekstraject een vierjarige subsidie gegeven. Een prachtige kans voor oefentherapeuten om kennis te vergroten en oefentherapeutische behandelingsstrategieën (motorisch leren, gedragsverandering en zelfmanagement) in de eigen leefomgeving van cliënten met chronische pijn door te ontwikkelen. Inmiddels is de analyse afgerond en zijn de onderzoekers bezig met het schrijven van het eindverslag. Binnenkort zal er een Delphi studie worden uitgevoerd om te achterhalen welke meetinstrumenten oefentherapeuten geschikt vinden.