Landelijk netwerk Chronische Pijn voorloper in Blended Care

Mijnpijnprogramma.online: een uniek online behandelprogramma voor chronisch pijnpatiënten

mijnpijnprogramma.onlineHet landelijk Netwerk Chronische Pijn ontwikkelde samen met partner Ivido een online pijnprogramma: mijnpijnprogramma.online. Dit online pijnprogramma wordt aangeboden in combinatie met de traditionele face-to-face behandeling in de praktijk. Elke patiënt krijgt een online behandelprogramma op maat. De patiënt kan de modules in zijn thuisomgeving en in zijn eigen tempo volgen.
Met de realisatie van het online programma chronische pijn, dat deel uitmaakt van de PGO van Ivido, is het Netwerk Chronische Pijn voorloper op het gebied van e-Health toepassingen in de zorg voor chronisch pijnpatiënten.

Blended Care
Met het online pijnprogramma speelt het Netwerk Chronische Pijn in op het zgn. Blended Care behandelen: een combinatie van traditionele face-to-face behandeling en een online behandelprogramma (e-Health). Zorgverzekeraars en Beroepsverenigingen voorzien voor de toekomst een steeds grotere rol voor Blended Care. Dit omdat Blended Care bij uitstek mogelijkheden biedt voor een multidisciplinaire aanpak en netwerkzorg rond de patiënt. Het sluit daarmee ook aan bij de Zorgstandaard chronische pijn en er is sprake van de juiste zorg op de juiste plek.

Unieke invalshoek
Bij de ontwikkeling van het online pijnprogramma is samen met partner Ivido een unieke invalshoek genomen om zowel de patiënt als zijn of haar zorgnetwerk op elkaar aan te sluiten. De patiënt vindt het online pijnprogramma in zijn of haar Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO); het zorgnetwerk kan via de Zorgnetwerk omgeving (ZNO) bij de behandeling worden betrokken.

Optimaal beveiligd
Beide online omgevingen, de PGO en ZNO, voldoen volledig aan de strenge eisen op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens. Zij ontvingen het MedMij-label: dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gegevens tussen patiënten en zorgprofessionals.

Kwaliteit
Het online pijnprogramma maakt integraal onderdeel uit van het chronisch pijnprotocol van het Netwerk Chronische Pijn. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten rond chronische pijn. Er is structureel aandacht voor verbetering van het online pijnprogramma, waarbij we uitgaan van de wensen en eisen van de gebruikers.

Patiënt aan zet
* Het online pijnprogramma biedt een bewezen meerwaarde voor de patiënt. Uit onderzoek blijkt dat vooral de combinatie van online training met face-to-face behandeling effectief is en bijdraagt aan het vergroten van eigen regie en zelfmanagement: de patiënt kan in zijn eigen omgeving, op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo in de online omgeving werken.
* De patiënt heeft altijd toegang tot de Persoonlijke Gezondheidsomgeving waar het online pijnprogramma is opgenomen en bepaalt zelf met wie en welke gegevens gedeeld worden. Daarbovenop kan de patiënt ook kiezen uit andere beschikbare zorgapplicaties.

Kans voor oefentherapeuten
De bijna 400 oefentherapeuten die aangesloten zijn bij het Netwerk Chronische Pijn kunnen het online pijnprogramma inzetten bij de behandeling van patiënten. Daarmee onderscheiden zij zich omdat zij koploper zijn in het Blended Care behandelen van de chronische pijn in de eerste lijn. Het Blended Care werken biedt het hen bovendien de kans om zich te positioneren binnen de zorgnetwerkomgeving chronische pijn in hun eigen regio.

Meer informatie
Kijk op www.mijnpijnprogramma.online voor meer informatie. Heeft u vragen of wilt u een toelichting, stuur dan een e-mail aan stichting@landelijknetwerkchronischepijn.nl.

Partners

Ivido
logo IvidoIvido wil dat de patiënt zelf regie heeft over vitaliteit en gezondheid. Ivido biedt de patiënt een Persoonlijke Gezondheidsomgeving die continu beschikbaar is voor bevordering van gegevens raadpleging, preventie, participatie, personalisatie en predictie.
Ivido wil dit samen doen, samen met de patiënt, de persoonlijke omgeving of als het nodig is met ons netwerk van samenwerkende professionals die zich richten op kwaliteit en uitkomsten in het belang van de patiënt.
www.ivido.nl

Hinq
logo HINQHINQ is de digitale zorgnetwerk coöperatie, zonder winstoogmerk, met een brede WTZi toelating en relevante certificering.
HINQ legt als zorginstelling de juridische basis voor andere zorginstellingen/ zorgprofessionals om schotloos samen te werken in een zorgnetwerk omgeving (ZNO). HINQ ontzorgt daarmee zorgprofessionals en instellingen zodat zij niet afzonderlijk hoeven te voldoen aan complexe certificeringen.
www.hinq.nl