Nieuwe onderzoeken door HvA studenten

Met ondersteuning van studenten van de Hogeschool van Amsterdam doet het netwerk chronische pijn onderzoek naar twee onderwerpen:

  1. Aansluiting pijneducatie bij laaggeletterden
    Dit onderzoek wordt uitgevoerd omdat het bestuur van oefentherapeuten de feedback kreeg dat de pijneducatie vaak onvoldoende aansluit bij laaggeletterde patiënten. Door het afnemen van interviews worden de ervaringen van therapeuten uit het netwerk met het geven van pijneducatie aan laaggeletterden patiënten in kaart gebracht. Daarbij wordt gekeken naar mogelijke succesfactoren en knelpunten hierin.
  2. Seksualiteit en intimiteit bij chronische pijn
    Patiënten worden over dit onderwerp bevraagd via een enquête op het burgerplatform Crowdience. Studenten doen onderzoek naar de ervaringen, overtuigingen en behoeften van therapeuten bij het bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit tijdens de behandeling van patiënten met chronische pijn. Het doel van het onderzoek is om te komen tot aanbevelingen voor mogelijke handvatten, waarmee het bespreken van seksualiteit en intimiteit tijdens de behandeling van chronische pijn laagdrempeliger wordt.