Corona: NCP stelt e-Health module beschikbaar

De situatie rond het Coronavirus is erg ingrijpend voor iedereen, ook voor oefentherapeuten van het Netwerk Chronische Pijn. Als zorgprofessionals en ondernemers zoeken we naar alternatieve mogelijkheden. Een veelgehoord en -besproken alternatief is het online behandelen van patiënten. Dit gaat uiteraard altijd in goed overleg met de patiënt.

De NZa maakte onlangs bekend extra verruiming aan te brengen voor zorg op afstand. “Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen.”

Met het oog op de huidige situatie en de verruimde mogelijkheden voor declaratie, faciliteert het bestuur van het NCP haar leden door het online programma chronische pijn versneld beschikbaar te stellen. Deze online module is nu zover geschikt dat het ingezet kan worden ter verdieping van het behandelproces. De oefentherapeut maakt nog steeds afspraken met de patiënt om de ervaringen met de opdrachten in het online programma te bespreken, maar dan via beeldbellen. Er wordt hard gewerkt om het beeldbellen via Zoom op korte termijn in Ivido beschikbaar te hebben. Tot die tijd worden middelen als Whatsapp beeldbellen, Facetime of Skype gebruikt en is het online programma daarbij ondersteunend.

Het bestuur vindt het belangrijk om met het beschikbaar stellen van het online programma in combinatie met beeldbellen, ervoor te zorgen dat het behandelproces doorgang kan vinden.