Groepscursussen online

De cursussen konden dankzij de EFRO-subsidie gerealiseerd worden. Het oorspronkelijk idee om deze in het fysieke huis aan te bieden, bleek vanwege corona niet haalbaar. Om toch invulling te geven aan het ontwikkelde concept, worden deze nu online gegeven.
Beide cursussen, ‘Cursus Opladen en ontladen bij chronische pijn’ en ‘Cursus Stressmanagement’, zijn enthousiast ontvangen. De cursisten geven aan het delen van ervaringen heel prettig te vinden. En ook in je eigen huis ontspanningsoefeningen doen met alle gemakken die daarbij horen, bevalt veel mensen goed.

De cursus stressmanagement maakt gebruik van het online pijn programma in Ivido. De cursisten hebben een eigen Ivido account en kunnen tussen de bijeenkomsten door thuis verder werken aan de opdrachten.

In december wordt de pilot geëvalueerd en de informatie met de aangesloten oefentherapeuten gedeeld. De cursussen worden ook aan hen beschikbaar gesteld zodat zij deze zelf kunnen geven, online of fysiek wanneer corona dit toelaat.