Samenwerking

In het belang van een eenduidige communicatie met de patiënt, stemt de oefentherapeut de doelstellingen van de behandeling en begeleiding nauw af met de verwijzer(s).